Opulens-TV: Älskar du mig?

Opulens-TV

SVENSK SAMTIDSFORSKNING. Om den komplicerade mannen.
Filmen är 4 minuter och elva sekunder lång.

SVENSK SAMTIDSFORSKNING
Lovisa Eklund och Helena Fehrman

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Opulens-TV