Dr Whistleblower and Nurse Truth. Del 2 – Ropen skalla, syrgas åt alla!

Media.
Collage: C Altgård / Opulens.

LÖGN. Läkaren Jon Tallinger och sjuksköterskan Latifa Löfvenberg sprider felaktiga uppgifter och konspirationsmyter om äldre coronasmittade svenskar. Spridningen har främst publicerats på högerextrema medier men även nått mer etablerade medier som i Kroatien. I denna granskande serie i tre delar (del 1 hittas här) beskrivs fallet och hur falska uppgifter använts för att legitimera auktoritära åtgärder, driva en oetisk ekonomisk agenda och sprida misstro i samhället.

 

”Alla patienter, även i hemsjukvård eller på äldreboende, skall bedömas individuellt vid insjuknande i svår covid-19. Vid hög biologisk ålder särskilt i kombination med andra sjukdomar är det osannolikt att patienten kan dra nytta av syrgasbehandling eller intensivvård. Finns ingen tydlig patientnytta gällande kurativ behandling övergår vården när det blir aktuellt till palliativt skede. Vi rekommenderar att beslut om övergång till palliativ vård tas av två läkare gemensamt i samråd med patient och anhöriga.” (Region Gävleborgs direktiv om syrgasbehandling till äldre covid 19-patienter.)

Sjuksköterskan Latifa Löfvenberg är utöver sin yrkesroll som politiker i Sverigedemokraterna i Gävle bland annat förtroendevald i sjukvårdsfrågor. På hennes Facebookkonto finns en omslagsbild med devisen “Truth – the only thing that people don’t believe”. Men på hennes Twitterkonto finns bland annat rasistiska och mytologiska budskap i stil med att Sverige håller på att ”islamiseras“ och att svenskar inte får tillräckligt med vård på grund av illegala invandrare.

Förvisso uttalade sig Löfvenberg inte i egenskap av SD-politiker i intervjun med Vecernji List. Samtidigt är det intressant om partiet nu kommer utesluta eller  sanktionera Löfvenberg. SD har som bekant en historia av att ignorera kontroversiella medlemmar men det kan finnas goda skäl att dölja eller göra sig av med medlemmar som uttalar sig stick i stäv med partiets officiella hållning.

Både Löfvenbergs och Tallingers ”vittnesmål“ har spridits via flera högerextrema portaler som Samnytt, Projekt Sanning, Det Goda Samhället, Swebb TV, Gates of Vienna, Daily Sabah och Voice of Europe. Budskapet är bland annat att det pågår ett genocid, en utrotning av gamla, i Sverige och deras vittnesmål används för att stärka argumentationen för att olika drastiska och auktoritära åtgärder är nödvändiga.

Det främsta påstådda vittnesmålet består av ett samtal mellan Tallinger och Löfvenberg publicerad på Youtubekanalen Ullis News, känd för rasistiska och konspiratoriska resonemang rörande migration och muslimer. I själva videon får Löfvenberg frågan från Tallinger om hur många patienter som dött på grund av att ”man inte får syrgas“. Löfvenberg svarar först ”jag känner inte till några siffror“, därefter ”kanske ett par“ och slutligen ”tio fall”. Men även om Löfvenbergs upplevelser stämmer så är det objektivt sett, i relation till Sveriges befolkning, inte en ”humanitär katastrof“ vilket både Tallinger och Löfvenberg menar. Löfvenbergs utspel har beskrivits i en ledare  i Hela Hälsingland av Lillian Sjölund.

Tallingers konspirationsteorier sprids i Facebookgruppen Alla har rätt till syrgas och med hashtagen #syrgasåtalla. I gruppens beskrivning framgår kravet att alla coronapatienter vid behov ska kunna behandlas med syrgas, oavsett ålder. Något som alltså inte stämmer överens med rådande och etablerad medicinsk praxis och de föreskrifter som regionerna har utfärdat.

I gruppen förekommer både sakliga och mer osakliga diskussioner, som inte minst kretsar kring Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell. Men utöver det förekommer även bisarra och absurda inlägg. En person lägger ut en bild på sig själv när hen demonstrerar med skylten ”FHM=Folkhälsomördarna”. En annan skriver om att kontakta ”någon ombudsman för att testa de rättsliga grunderna för besluten om morfin istället för syre”. Och en tredje person sprider Jon Tallingers inlägg på Facebook om att den som injicerar morfin istället för att ge syrgasbehandling enligt internationell rätt kan bli åtalad som ”kollaboratör”. I just det inlägget hänvisar Tallinger till advokaten Gudrun Herlertz som menar att de tillsammans samlar in bevisning mot svenska staten för att kunna väcka en rättsprocess i Europadomstolen.

Samtidigt som detta pågår i Sverige fångar en sajt i Kroatien upp ”vittnesmålet” från Tallinger i början på maj. Den progressiva portalen Index.hr gör en kritisk granskning av händelsen. Här beskrivs hur Tallinger blivit citerad i Kroatien närmast som en vetenskapsman. Vidare framgår av artikeln att Tallinger inte alls är känd i Sverige och att ingen större aktör i massmedierna rapporterat om hans påståenden.

Indexs skribenter menar bland annat att det i Sverige pågår dagliga diskussioner och granskningar av statsepidemiologen Anders Tegnells och Folkhälsomyndighetens arbete. Det vill säga att Tallingers påståenden om att ingen i Sverige pratar om problemen inte stämmer överens med verkligheten. Utöver detta citerar artikeln ett uttalande från tre läkare från Kroatien, samtliga verksamma i Sverige, vilka menar att de inte ser något kontroversiellt i den medicinska anvisningen och dokumentationen som utförts av bland andra region Gävleborg.

Det mest komiska med Indexs artikel är själva slutet. Där framgår att ”Dr Whistleblower” erbjudit regeringen att skaffa fram all nödvändig syrgas för behandling av äldre coronapatienter på sjukhus och äldreboenden. Priset är 6 miljoner kronor i ett första skede enligt erbjudandet från Tallinger & Frännhagen AB. När jag ringer Tallingers partner Björn Frännhagen den 14 maj menar han att företaget är ”under uppbyggnad” och att tanken är att leverera ”minicontainrar med syrgas” till sjukhus och äldreboenden. Frännhagen menar att det är för att komma igång med verksamheten och inte handlar om att profitera på pandemin.

”Alla patienter, även i hemsjukvård eller på äldreboende, skall bedömas individuellt vid insjuknande i svår covid-19. Vid hög biologisk ålder särskilt i kombination med andra sjukdomar är det osannolikt att patienten kan dra nytta av syrgasbehandling eller intensivvård. Finns ingen tydlig patientnytta gällande kurativ behandling övergår vården när det blir aktuellt till palliativt skede. Vi rekommenderar att beslut om övergång till palliativ vård tas av två läkare gemensamt i samråd med patient och anhöriga.” (Region Gävleborgs direktiv om syrgasbehandling till äldre covid 19-patienter.)
VLADAN LAUSEVIC
vladan.lausevic@opulens.se

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor. I bagaget har en examen i historia och Europastudier. Vladans motto: “Jag har ingen identitet, jag har bara identiteter”.

Det senaste från Media

Tidningens återkomst?

NYA TIDER. Medieanvändandet i Sverige har ökat rekordartat senaste året och chefredaktör
0 0kr