Noterat: Nya rön om kuppen i Iran 1953

Noterat.

Noterat

NYA DOKUMENT. Man måste beundra USA för att man lyckas behålla sina öppna arkiv som ständigt producerar dokument med nya pusselbitar när det historiska pusslet ska läggas. Nu senast är det National Security Archive i Washington, som påminner om kuppen i Iran den 19 augusti 1953 mot den demokratiskt valde Mohammad Mosaddeq. Det gjordes en dokumentärfilm 2019 med namnet Coup 53 men nu har arkivet publicerat nya dokument som komplement till filmen som i sin tur byggde på dokument från arkivet. Filmen kommer att visas igen den 19 augusti på biografer i USA, Storbritannien, Kanada och Irland. Sidan på National Security Archive innehåller också ny information om kuppen som genomfördes av brittiska MI6 och amerikanska CIA.

Lars Borghem

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr