Noterat: Återanvändning i kulturlivet

Noterat.

Noterat-notiser-notis-Opulens

ÅTERVINNING. Nu öppnar Materialmagasinet i Ulvsunda. Initiativet kommer från Liljevalchs men i nuläget är projektet en samverkan mellan flera kulturinstitutioner i Stockholm. Man vill hitta fler möjligheter att återanvända material från utställningar och scenproduktioner.

Bidragande institutioner får lämna in och låna gratis medan externa intresserade kan hyra eller köpa material. Det är dyrt att bygga nya utställningar och scenproduktioner och tanken är att vi ska bli bättre resursutnyttjare inom kulturen. Med detta hoppas man också kunna gynna mindre institutioner och kulturaktörer som konstskolor, teatergrupper och enskilda konstnärer med begränsade resurser. Man hoppas även på nya samarbeten mellan institutionerna där restmaterial återanvänds på ett sundare sätt. En del material kommer att säljas vidare, det kan handla om allt från byggmaterial till osorterade skruvar och färgslattar. Och det kommer säljas vidare till ett förmånligt pris. Teknik, inredning, kostymer och dekor hyrs och lånas ut.

Projektet kommer utvärderas efter tre år men förutsättningarna är goda, lokalerna är K-märkta och ligger på stadens mark, man har förhandlat fram en bra hyra och detta är ett bra sätt att utnyttja staden bättre. Förhoppningsvis ska detta projekt få ringar på vattnet inom kulturen i hela landet. För konstnärer (enskild firma krävs) skulle det innebära möjligheter att köpa material till bra priser. Allt bokas i förväg via hemsidan. Materialmagasinet finns också på Instagram.

Maria Johansson

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr