Noterat: Afghanistan är Asiens Polen

Noterat.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

BACKLASH. Grundproblematiken inom historia är hur man ser på ämnet. Vaskar historia ut generella lagar och ser samband? Eller fokuserar den på det partikulära och förklarar just DET? Jag vågar hävda att lekmän utanför akademier gör det första: ser paralleller. Samband och mönster på bekostnad av stringens. Så håll i hatten när jag säger det finns likheter och paralleller mellan Afghanistan och Polen.

Bägge länderna har inga direkta naturliga gränser som en flod eller bergskedja utan gränser är rent politiska och har behandlats av omgivningen som en tårtbit att dela, ockupera, exploatera. Polen försvann helt enkelt under 1700-talet fram till Wienkongressens nådastöt. Afghanistan har länge varit synonymt med geopolitik och proxykrig. Ja, jag erkänner, liknelserna är väl dimmiga i kanten. Men tillåt mig en djärv analogi till:

Den blåbruna nationalkonservatismen i Polen med en rätt vresig attityd mot EU och Afghanistans talibaner vilar på samma psykologi: reaktion mot en liberalism och internationalism som alltmer bortser från länders egenvärde och självbestämmande. Backlashen nu i ett av världen mest instabila farliga länder kommer inte som en överraskning.

Jesper Nordström

LÄS FLER NOTISER

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.