Experimentell musik med absolut närvaro

Musik.
Anders Hagberg. (Pressfoto: Peter Lloyd)

VÄRLDSMUSIK. Bo Bjelvehammar har lyssnat på improvisatören Anders Hagbergs senaste album, det fjärde i ordningen. “Anders Hagberg har  tillsammans med Johannes Lundberg på kontrabas och ljudkreatören Åke Linton exakt den närvaro som krävs,” skriver han.

Ma med Anders Hagberg
Prophone Records

Nu kommer flöjtisten, sopransaxofonisten och improvisatören Anders Hagberg med sitt fjärde album, namnet på albumet Ma är tecknet i japanskan för både tomhet och rumslighet.

All musik är inspelad i olika rum med skilda akustiska förutsättningar, utgångspunkten är tystnaden och stillheten i rummet, en tystnad som kan brytas och komma tillbaka i mellanrummen och tomheten.

Först finns intigheten sedan kommer ett ockuperat område med musik och klanger. Musik som fyller rummet och tränger in i vrår och skrymslen, för att sedan försvinna och återvända på nytt. Musiken blir en del av rummet och en helhet. Utan snitslade rösen, det som sker, sker i stundens och platsens plötsligheter och improvisationer. Inga bestämdheter, snarare ett sökande och ett trevande

Anders Hagberg behärskar till fulländning detta bygge av ett musikaliskt landskap, där utgångspunkten är just tomhet, det blir liksom ett glapp, ett mellanrum, som ska fyllas, för att detta ska ske fordras en total närvaro i situationen, i ögonblicken. Anders Hagberg har  tillsammans med Johannes Lundberg på kontrabas och ljudkreatören Åke Linton exakt den närvaro som krävs.

Grunden för allt är tystnaden och en väntan, som en förutsättning för både variation och förändringar.

Använd denna bylinebild
BO BJELVEHAMMAR
bo.bjelvehammar@opulens.se

Det senaste från Musik

Timo Kangas, Kangas klanger, jazz, western swing, ESC, country, honky tonk, bluegrass, skivnytt, lp-skivor, spotify,

Musik så in i Norden

SKIVNYTT. Pitepalt-country möter Elvis och Dylans veteraner. En finsk Eurovision-dirigent som blivit
0 0kr