Manus

Vi tar endast emot fullständiga manus. Och ser gärna att ett följebrev bifogas. Manus ska skickas via e-mail: Vi kommer att återkomma med besked efter ungefär tre månader. Endast undantagsvis kan vi ge personliga kommentarer.

Frågor om förlaget:


HANNAH OHLÈN JÄRVINEN

Produktionsansvarig:


STEN SLOTTNER

Förlagsredaktör:


THOMAS ALMQVIST

Grundare av förlaget:


MELKER GARAY