Manus

Vi tar endast emot fullständiga manus. Och ser gärna att ett följebrev bifogas. Manus ska skickas via e-mail: Vi kommer att återkomma med besked efter ungefär tre månader. Endast undantagsvis kan vi ge personliga kommentarer.

Kontakt

Har du några frågor går det bra att skicka dem till:

Gäller det specifika frågor om försäljning av böcker:

Litterär chef:

HANNAH OHLÈN JÄRVINEN

Produktionsansvarig:

STEN SLOTTNER

Förlagsredaktörer:

THOMAS ALMQVIST

OLA LUNDQVIST
Grundare av förlaget:

MELKER GARAY