En pod om Twitter med @baby_fratelli och @bitsocker i samarbete med Opulens.

Tidigare avsnitt: