I huvudet på Maria Johansson: Hands up!

Konst

 

Konstverk av Maria Johansson.

PREMIÄR. Nu inleder vi ytterligare en serie. Denna gång i kategorin konst, med bilder av konstnären Maria Johansson som sedan en längre tid medverkar i Opulens med texter om konst. Serien ”I huvudet på Maria Johansson” består emellertid endast av bilder. Ibland med text i bilden, ibland inte. Betraktaren får göra sin egen tolkning.

Maria Johansson bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm 1983-88. Maria finns även på Instagram.
MARIA JOHANSSON

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

Kulturellt dubbelliv

1960-TALET. Channa Bankier blickar tillbaka på 60-talet och det kulturella dubbelliv hon