Opulens förlags sex titlar

I våras köpte Ekström & Garay förlag Opulens. Det var ett förslag från oss då vi såg möjliga synergieffekter som gemensam administration, försäljning och webbutveckling. Synergieffekter som också infriats. Men innan dess bestod Opulens inte bara av ett magasin utan vi hade också en liten bokutgivning. En förlagsverksamhet som med uppköpet lades ned.

Men de sex titlar – två skönlitterära, två filosofiska och två diktverk –  vi hann ge ut ingår numera i Ekström & Garays bokbestånd under namnet Opulensserien och hittas HÄR.