Ulf Öhlén

Ulf Öhlén

webb@opulens.se

Ulf Öhlén är systemvetare, utvecklare och svår nyhetsknarkare. Uppväxt i Sundsvall, bosatt i Stockholm.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.