50 000 kronor i prispotten!

Tema: ”Skriva med ljus”

Ordet fotografi kan härledas från grekiskan och betyder just ”skriva med ljus”. Och nu lämnar vi ett mörkt år bakom oss. Vaccinet och våren är här!

Tolka som du vill

Något som tydligt kan ses i årsväxlingen eller som kastar ett ljus över det som ej kan uttryckas med ord. Eller något helt annat. Tolkningarna av temat är oändliga!

Alla kan delta

Såväl fotografer med systemkamera som mobilfotografer kan delta. Tävlingen är öppen för alla som följer tävlingsreglerna!