Avsnitt 28 – Litterär form

”Avsnitt 28 – Litterär form” från Skogarna av Andrea Lundgren, Filip Nyström, Anna Hallberg. Släppt: 2018. Spår 1.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.