MV5BMTAxNzkzNzYyNzdeQTJeQWpwZ15BbWU4MDEyNTIyODMy._CR162,40,939,704_UX614_UY460._SY230_SX307_AL_

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.