Charlotte Wiberg

charlotte.wiberg@opulens.se

Charlotte Wiberg är frilansande kulturskribent och filmvetare. Malmöit av födsel och ohejdad vana.

Alla artiklar av Charlotte Wiberg på Opulens »

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.