Tävling!

Redaktionellt

Alla som svarar rätt får tre månaders gratisprenumeration på Opulens premium
(När tiden löpt ut övergår den inte till betald prenumeration)Vilka är de två "opulensfärgerna"?

 

 

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.