Emmanuel_Macron_in_Tallinn_Digital_Summit._Welcome_dinner_hosted_by_HE_Donald_Tusk._Handshake_(36669381364)_(cropped)

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.