Lisa Bjurwald

Lisa Bjurwald är journalist och författare. Sedan våren 2019 är hon chef för opinion och påverkan på Teskedsorden.

www.teskedsorden.se

Alla artiklar av Lisa Bjurwald på Opulens »

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.