Ironin — diktens dödsfiende?

VILLOVÄGAR.  Är det kanhända så att  strävan efter att vara radikalare än de allra mest radikala har lett poesin på villovägar långt bortom diktningens gränser? undrar Erik Bovin.     Ibland händer det. Först går man i veckor och reflekterar, skriver, om vad man tycker sig igenkänna som en självdestruktiv tendens i den samtida svenska … Fortsätt läsa Ironin — diktens dödsfiende?