Annelie Bränström Öhman

Annelie Bränström Öhman är professor i litteraturvetenskap och genusvetenskap och även verksam som frilansande kulturskribent. Hon har bland annat skrivit böcker om Rut Hillarp och Sara Lidman. Hon är barnfödd i byn Svärtträsk, Västerbotten och sedan länge bosatt i Umeå.

Alla artiklar av Annelie Bränström-Öhman på Opulens »

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.