Autofiktion om makten över produktionsmedlen

Litteratur/Kultur
Gunnar Brulin (foto:Malin-Klingzell). Bildbearbetning: Opulens.

PROSA. Det som jag personligen fäster mig vid och gillar hos Gunnar Brulin är att han aldrig någonsin, i någon av sina böcker, hänger sig åt cynismer eller ironier. Han vill undersöka, bena ut, avtäcka, analysera, skriver Erik Löfvendahl.

 

Röda mejeriet av Gunnar Brulin
Mat & Makt förlag

Den fjärde prosaberättelsen av Gunnar Brulin, som är journalist på livsmedelsarbetarnas facktidning Mål & Medel, heter Röda mejeriet. Jag fick upp ögonen för författaren när han gav ut Blågul slaktare 2009. Han reste runt och intervjuade folk på slakterier, men det var ingen vanlig reportagebok i och med att han förhöll sig så fritt till materialet. Jag ska förklara vad jag menar så småningom. I oktober 2012 fick författaren, som cyklade längs Söder Mälarstrand, ett plötsligt hjärtstopp och var egentligen död under några minuter, men tack vare rådiga fotgängare som påbörjade återupplivningsförsök kunde Brulins liv räddas.

Två år senare gav han ut Bearbeta mig som är en beskrivning av vägen tillbaka till ett någorlunda normalt liv. Det är en osentimental berättelse där författaren beskriver sig själv och sjukdomsförloppet i tredje person, förmodligen för att åstadkomma erforderlig distans. Det är en oavbrutet fascinerande patografi, som det kallas.

ERIK LÖFVENDAHL

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur