Helena Lie

Helena Lie är verksam som konstnär, poet och litteraturkritiker. Hon har en bakgrund inom litteraturvetenskap och litterär gestaltning. Har tidigare även skrivit om scenkonst och performance samt är kritikredaktör på tidskriften Populär Poesi sedan 2015. Sysslar lika delar med skrivande som med eget konstskapande. Bosatt i Berlin.

Alla artiklar av Helena Lie på Opulens »

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.