Stephanie Johansson Pastén

marknad@opulens.se

Stephanie Johansson Pastén är litteraturvetare och tog sin kandidatexamen från The University of Kent i England. Idag studerar hon sitt andra år på Mastersprogrammet Gender Studies – Intersectionality and Change vid Linköpings universitet. Utöver sina studier har hon jobbat ihop med Melker Garay med bland annat översättning av texter till engelska.

Alla artiklar av Stephanie Johansson Pastén på Opulens »

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.