Sten Slottner

Sten Slottner har verkat som journalist i många år, främst inom dagspress. Han har haft olika redaktionella befattningar, bland annat som ansvarig utgivare och chefredaktör. De senaste åren har han ägnat sig åt förlagsarbete.

Alla artiklar av Sten Slottner på Opulens »

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.