Samira Ariadad

Samira Ariadad är skribent och tidigare kulturfrilansare på bland annat Kolik Förlag och Kungliga Konsthögskolan. Hon arbetar sedan våren 2016 som kvalitetssäkrare och mjukvarutestare på samplingstjänsten Tracklib. Hon har varit aktiv i frihetliga politiska rörelser med fokus på kvinnors arbete och sociala center i över femton år. Hon var tidigare redaktör för anarkistiska tidskriften Brand där hon numera ibland är gästredaktör, Hon är även diskjockey sedan hösten 2016.

Alla artiklar av Samira Ariadad på Opulens »

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.