Kevin Shakir

Kevin Shakir skriver om medier, digital kultur och nationalism. Han är från Malmö och bor i Köpenhamn och har tidigare arbetat som pressekreterare i det danska partiet Enhedslisten. Nu är han verksam som vice ordförande i den danska föreningen Ansvarlig Presse, som arbetar med etik och representation inom journalistiken.

Alla artiklar av Kevin Shakir på Opulens »

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.