Anna Herdy

anna.herdy@opulens.se

Anna Herdy är uppvuxen i Värnamo, just nu boende i Farsta med sin sambo och sina två barn. Utbildad gymnasielärare som inte jobbat som det en enda dag efter examen. Tidigare chefredaktör på den fristående socialistiska tidningen Flamman, numera ansvarig för Vänsterpartiets satsning på innehåll i egna kanaler. Gillar folkrörelsearbete och att få saker och ting gjort.

Alla artiklar av Anna Herdy på Opulens »

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.