Hannah Ohlén Järvinen

Hannah Ohlén Järvinen är utbildad litteraturvetare. Hon har studerat i Uppsala men är bosatt i Malmö och jobbar som redaktionssekreterare för tidskriften Fronesis. Hannah är även redaktör och medstartare av tidskriften Kris och kritik. Utöver det så skriver hon prosalyrik och översätter från tyskan, danskan, norskan och engelskan.

www.kkritik.org

Alla artiklar av Hannah Ohlén Järvinen på Opulens »

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.