NETTE WERMELD ENSTRÖM

Nette Wermeld Enström är frilansande skribent, statsvetare, socialantropolog och socialarbetare inom socialpsykiatrin. Hon kommer från hälsingeskogarna men bor numera på västkusten. Däremellan har hon levt på dussintalet platser i flertalet länder på tre kontinenter. Har tidigare sysslat med allt från vinservering i Andalusien till solidaritetsarbete i Amazonas.

Alla artiklar av Nette Wermeld Enström på Opulens »

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.