NETTE WERMELD ENSTRÖM

OBS GAMMAL BYLINEBILD - ANVÄND INTE!!!!

nette.wermeld.enstrom@opulens.se

Nette Wermeld Enström är frilansande skribent, statsvetare, socialantropolog och socialarbetare inom socialpsykiatrin. Hon kommer från hälsingeskogarna men bor numera på västkusten. Däremellan har hon levt på dussintalet platser i flertalet länder på tre kontinenter. Har tidigare sysslat med allt från vinservering i Andalusien till solidaritetsarbete i Amazonas.

Alla artiklar av Nette Wermeld Enström på Opulens »

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.