Henrik Gundenäs

red@opulens.se

Henrik Gundenäs är bosatt i Lund och har en bakgrund som översättare av samhällslitteratur, främst samhällsteori och reportage. Han har en magisterexamen i idéhistoria och är även översättnings- och språkgranskare för tidskriften Fronesis.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.