Diana Iskra

Diana Iskra är bosatt i Malmö. Hon är utbildad inom statsvetenskap och skrivande. Diana Iskra har publicerats skönlitterärt och skrivit kritik för flera tidskrifter. Hon är även medgrundare av skrivkollektivet Trosa & Lyrik.

Alla artiklar av Diana Iskra på Opulens »

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.