54437016_10157957394957119_3929468718731493376_n72

Moa Redevall är kommunikatör och digital strateg. Hon har studerat Digitala kulturer – med fokus på sociala medier och storytelling – vid Lunds universitet.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.