Paulina Sokolow

paulina.sokolow@opulens.se

Paulina Sokolow är konstvetare, skribent och kommunikatör på Tensta konsthall.

Alla artiklar av Paulina Sokolow på Opulens »

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.