L’uomo senza contenuto av Giorgio Agamben

Under våren 2019 kommer vi bland annat att ge ut den italienske filosofen Giorgio Agambens L’uomo senza contenuto (1970). Svensk titel saknas än så länge men den italienska betyder ”människan utan innehåll”.

Giorgio Agamben (foto: Frontread)

Giorgio Agamben (f. 1942) är filosof och professor i estetik vid universitetet i Verona. Till hans mest tongivande verk räknas Homo Sacer: den suveräna makten och det nakna livet och Undantagstillståndet. L’uomo senza contenuto är det första av Agambens verk om estetisk teori som översätts till svenska.

L’uomo senza contenuto (1970) kommer översättas av Nils Järvinen (f. 1985) som arbetar som översättare från bl.a. italienskan, tyskan och franskan.