Slutet grått!

Datum/Tid
08 nov 2019 - 24 nov 2019
Olika tider anges nedan

Plats
Galleri Anigo
Pustegränd 8
Stockholm

Gussy Löwenhielms kollage är ett återkommande inslag i Opulens. Under vinjetten ”Veckans Gussy” har man kunnat ta del av kärnfulla paradoxer och underfundigheter. Små tankekorn som ska locka till ett skratt, ett leende eller ett litet medhållande fnys. Men syftet är alltid att underhålla och sätta igång geniknölarna.

Ibland ställer Gussy ut sina alster och i november är det dags igen. Den 8/11-24/11 hänger Gussys kollage för allmän beskådan på Galleri Anigo i Stockholm (Öppet fredagar 17.00 – 20.00 och lördag samt söndag 11.00 – 16.00).

Välkomna!

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.