Ola Gustafsson i köksbordssamtal

Datum/Tid
03 Dec 2018
15:00

Plats
GalleriLi i SkärkindGalleriLi i Skärkind (utanför Norrköping). Köksbordssamtal. Ola Gustafsson presenterar sin bok I Bråvalla bokskog.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.