Boksläpp: Spanien i mitt hjärta

Datum/Tid
20 aug 2019
18:00 - 19:00

Plats
Norrköping stadsbibliotek 

Tisdag 20 augusti kl. 18.00 presenterar Opulens Thomas Almqvist sin nya bok Spanien i mitt hjärta, som ges ut av Ekström & Garay förlag, i ett samtal med Mats Granberg. I boken har han översatt elva av sina spanska favoritpoeter, varav hälften aldrig översatts tidigare.

THOMAS ALMQVIST

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.