Folkliv & småberättelser

Klicka här för att köpa boken

Victoria Benedictsson (1850-1888) var en av det moderna genombrottets mest betydande författare. Trots den korta tid som hennes författargärning omfattar anses hon, jämte Strindberg, som en av de främsta bland 1880-talets realistiska författare. I sina romaner skildrade hon framför allt äktenskapsproblematik och aktuella kvinnosaksfrågor, men även, som i debuten Från Skåne och Folkliv och småberättelser, folklivsteman.

Folkliv och småberättelser gavs ut hösten 1887, samma år som Fru Marianne, och består av 14 noveller, bland dessa några av hennes mest kända texter som ”Mor Malenas höna”, ”En hökass” och ”Förbrytarblod”.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.