Odöd

Odöd
Utgiven: 2014
Förlag: Smockadoll
Pris: 189 kr

Klicka här för att köpa boken…
Odöd är hans efterlängtade sjätte diktsamling: två decennier av rykten har blivit en ny sanning. Här resonerar poeten med dikterna som staden gör med världen och självet gör mot jaget. Clemens Altgård axlar sin pånyttfödda rätt att dikta för ännu en desillusionerad samtid.

Sagt om boken:

”Den som talar har placerat sig i den framtid han skämtade om för tjugo år sedan. Nu är framtiden här och snart är den förfluten, i en värld som krängts ut och in. Det knakar i virket, skruvarna gnisslar, men maskinen fungerar, det är möjligt att säga något och det är meningsfullt att göra det.” – Kvällsposten
”Opposition behöver inte vara högljudd, den kan uttryckas i en stilla hållning. I Altgårds fall, att döma av hans nya dikter, kräver denna hållning att man menar allvar utan att slå över i grandios gestik.” – Sydsvenskan

”Vederstyggligheterna har dock fått backa den här gången, till förmån för en tillsynes nymornad öppenhet inför väder och ljus, och ett lite uppgivet tilltal som ibland för tankarna till de mildare andarna bland 40-talistpoeterna.” – Aftonbladet

”…skriven av en skicklig poet, realism och vardagligheter genomborras av den durkdrivne hantverkaren.” – Tidningen Kulturen.

”Det finns stänk av både ödmjukhet inför livet och tacksamhet över att ha fått en dag till att leva och verka i, att dra sitt strå till stacken och gå hem och slå fast att tiden inte räckte till och att man inte själv räckte till, lite så är grundtonen i samlingen. Det hindrar dock inte att han blåser upp sig, reagerar mot orättvisor och eländesvisor. Det finns hos honom en oppositionell lusta. Men det är inga storsläggor, som används.” – Populär Poesi.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.