Råttan och andra onda berättelser

Författare: Melker Garay
Omslagsbild: Stefan Teleman
Förlag: Norlén & Slottner 2013
Pris: 126 kr

Klicka här för att köpa boken…

Vad är ondska? Melker Garays välskrivna berättelser kommer nära, alldeles för nära, kryper innanför skinnet och visar hur ondska kan se ut.

Röster om Råttan och andra onda berättelser

”Den skenbara enkelheten [i Garays novellsamling] är bedräglig, för att inte säga försåtlig och den är lika konsekvent som exempelvis hos novellister som Kafka och just Lagerkvist.”
Kultursidan, Kristian Lundberg

”Prosan är kristallklar så att alla kan läsa texten men det gör den för den skull inte till en lättläst bok. Man måste hålla fokus då texten är sparsmakad och komprimerad. Varje nyans och varje ord är noga utvalt av författaren.”
LitteraturMagazinet, Daniel Gunnarsson

”Ondskan lockar som sex. Jag tror banne mig att även ljuset är mörkt.”
Uppsala Nya Tidning, Lena Köster

”Råttan är en tankeväckande och stundtals strålande liten novellsamling…”
Tidningen Kulturen, Dennis Jörnmark Callstam

”Melker Garay, den ultrakorta berättelsens mästare som du måste stifta bekantskap med.”
Författaren Sven Wernströms blogg

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.