Rapporter från verkligheten samt en och annan dröm

Författare: Stefan Bergmark
Förlag: Norlén & Slottner 2016
Pris: 139 kr

Klicka här för att köpa boken…

Stefan Bergmark rapporterar från en verklighet som många inte vill kännas vid, och framför allt inte vara en del av. Han tar upp de stora ödesfrågorna som i grunden baseras på samma enkla fråga: Hur dum är egentligen mänskligheten? Men han gör det utan översittartoner. Däremot kan man mer än ana en politisk, visionär röd tråd i rapporterna.

Pressröster om Stefans tidigare samlingar krönikor:

RAPPORTER FRÅN EN ÖDMJUK ANARKIST
”Allting är skrivet med en genomgående attityd av stillsam, odogmatisk anarkism. Det fina med Bergmarks funderingar är att de är så fjärran från all fanatism. Han har också en självironi, som allt för ofta saknas i de radikala kretsarna.”

Tom Karlsson, Ny Tid

ENA ÖGAT MOT GATAN – DET ANDRA IN I MEDIERNAS TITTSKÅP
”…så personligt, så reflekterande och så allmängiltigt, mer med klokskapens sunda förnuft än polemikens frustande patos. Bergmark låter vardagen bli politik och politiken vardag, på ett nästan skönlitterärt sätt, som en fanzinejournalistikens singer/songwriter.”

Martin Jönsson, Tidningen Journalisten

VASS MEN OCKSÅ ROMANTISK

”Jag sträckläser Rapporter från ställen jag brukar hänga på och lånar ut den till min hustru som ringer upp en väninna för att berätta om en av texterna, sedan tar jag tillbaka boken och läser valda delar, den här gången för språkets skull som är i högsta grad levande.”

Författaren Stefan Wihlde, Skånska Dagbladet

BERGMARKS ÄRLIGHET VARAR LÄNGST
”Det är kul att läsa hans bok, inte minst på grund av generationsmarkörerna… Boken är en strid ström av tankar, stort och smått ien fri blandning; det är månggifte som feministisk knäckfråga (Fi-dilemmat beskrivet innan det framfördes som politiskt förslag i verkligheten) och det är tankar om att barn nog även nuförtiden klarar av att somna under bord när
deras föräldrar festar.”

Journalisten och Prideordförande Ulrika Westerlund, Arbetaren

INGEN GÅR SÄKER

”…ingen går riktigt säker från Bergmarks kritik. Den svarta ironin i boken drabbar de flesta, vilket gör textsamlingen betydligt mer intressant än en långrandig predikan till de redan konverterade.”

Anna Maris, Malmö Fria Tidning

SMÅ ANARKISTISKA GULDKORN

”Han prövar sina tankar, testar sina gränser och väger sina ord. Det är rebelliskt snarare än revolutionärt. Det blir aldrig fanatiskt, aldrig cyniskt och heller aldrig uppgivet.”

Mikael R Karlsson, Borås Tidning

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.