Miljöpolitik för moderater

Författare: Mattias Svensson
Förlag: Fores 2015
Pris: 57 kr

Klicka här för att köpa boken…

”Miljöpolitik för moderater – och för alla andra som missat att myllrande storstäder, växande ekonomi, ny teknik, global handel, skatteväxling och en riktigt god köttbit är vägen till en grönare framtid” är skriven av Mattias Svensson och utgiven av Fores.

”Som om han översatt Bibeln till svenska”
Johan Anderberg, Fokus

Miljöpolitik för Moderater lyfter fram miljöhjältar som Ronald Reagan och Margaret Thatcher. Den visar hur miljöproblemen har kunnat lösas av rika och välbärgade samhällen, och att marknader, frihet och liberaliseringar kan hjälpa till. Och behandlar klimathotet, försurningen, luftföroreningarna och förlusten av växt- och djurliv med det allvar frågorna förtjänar. För att blått är det nya gröna.

”Denna lilla bok kan allvarligt skada dina invanda åsikter” Helsingborgs Dagblad

Mattias Svensson är nyliberalen som plöjde böcker om miljörörelsens ondska, tvivlande på global uppvärmning och inledde sin skribentkarriär med att förklara att sopsortering är helt onödigt. Idag har han tänkt om, och vill att andra ska göra samma sak. Miljöproblemen är på riktigt, och det krävs ofta politiska regleringar och ingrepp för att minska dem. Men det är inte samhällsomställning och stora planer som lett till renare luft och vattendrag. Miljöfrågorna är för viktiga för att lämnas åt planekonomisk vänster och tillväxtkritiska gröna.

”Ett genuint försök att anpassa liberala idéer till den aktuella miljöforskningen, i stället för tvärtom.”
Blekinge Läns tidning

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.