Mörkret lyser mig

Författare: Björn Gustavsson
Förlag: Megamanus 2016
Pris: 141 kr

Klicka här för att köpa boken…

Björn Gustavsson, född i Dalsland 1956, är sedan 30 år verksam som frilandsande kulturskribent och kritiker. Björn har publicerat en rad både skönlitterära och litteraturvetenskapliga verk. Mörkret lyser mig är hans fjärde diktsamling.

”Ljus och mörker, eller snarare mörker och ljus, det är vad alla berättelser handlar om, ända från bibelns skapelseberättelse till enklaste deckare.”
Anne Brügge i Sundsvalls Tidning

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.