Fågelskrämman – Skymningsnoveller

Författare: Melker Garay
Förlag: Norlén & Slottner 2015
Omslagsbild: Stefan Teleman
Pris: 126 kr

Klicka här för att köpa boken…

Efter den uppmärksammade novellsamlingen Råttan koom Melker Garay med nya berättelser. I Fågelskrämman får läsaren möta en sida av människan som vi helst inte vill tala om.

Röster om Fågelskrämman – Skymningsnoveller

”Som en Norrköpings Edgar Allan Poe har han fångat det skrämmande och bisarra i kärnfulla berättelser.”
Corren, Jakob Carlander

”Stilen rör sig obehindrat mellan saga, allegori och magisk realism, med inslag av surrealism, som tillsammans bildar ett egenartat garayskt idiom.”
Hufvudstadsbladet, Grzegorz Flakierski

”Melker Garay hör just nu till mina författarfavoriter. Jag läser om igen den ena eller andra berättelsen, helst när det skymmer, och funderar över vad som egentligen är gott eller ont i livet.”
Litteraturmagazinet, Lena Köstner

”»Gränden« är närmast tjugotalsexpressionistisk och skulle kunna vara skriven av Pär Lagerkvist, liksom sluthistorien om den sadistiske Piskaren, en studie i ondska.”
Tidningen Kulturen, Ivo Holmqvist

”Det är insiktsfullt, starkt och kompromisslöst.”
Bibliotekstjänst, Magnus Dahlerus

”De korta berättelsernas mästare är tillbaka”
Folkbladet, Sven Wernström

”Fågelskrämman är en bok som imponerar genom den glasklara stilen.”
Skånska Dagbladet, Clemens Altgård

”Trots att Melker Garay är en mästare i att uttrycka sig så attraheras jag först och främst av styrkan i hans tankar. ”
Kultursidan, Carina Johansson

”Melker Garay är obeveklig i sin analys av mänsklighetens självgodhet och bristande förståelse för sin omvärld och han förpassar på ett enkelt och lättfattligt sätt läsaren till en inre skymningsvärld, där mörkret får dominera.”
Tidningen Kulturen, Elisabeth Brännström

”Imponerande!”
Litteraturmagazinet, Daniel Gunnarsson

”Mörkersagor med filosofisk tyngd”
Göteborgs Fria Tidning, Tobias Magnusson

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.