En tindrande natthimmel

Författare: Melker Garay
Förlag: Norlén & Slottner 2016
Omslagsbild: Melker Garay
Pris: 65 kr (ord. pris 130 kr)

Klicka här för att köpa boken…

Det krävs ett visst mod att skriva om existentiella och filosofiska frågeställningar. Melker Garay har det mod som krävs. Han är trogen sig själv och håller sig kvar vid de stora, viktiga frågorna.

En tindrande natthimmel innehåller femtio korta betraktelser om livet, spörsmål om människans liv på jorden, som inte har några självklara svar, men som öppnar upp för samtal.

Röster om En tindrande natthimmel:

”De här texterna är ställvis lysande. Otrolig fina iscensättningar av att vi måste leva våra liv trots allt.”
Författaren Monika Fagerholm om En tindrande natthimmel

”Genialt! Jag är faktiskt ganska omskakad.”
Göran Greider under författarsamtalet på bokmässan i Göteborg 24/9-2016.

”Det är en vidunderlig bok.”
Peter Örn under författarsamtalet på Uppsala Studentbokhandel 7/9-2016

”Garay skriver med ett klart och tydligt tilltal till läsaren. Här finns retoriska frågor och vädjan om förståelse och blinkningar. Det är en av anledningarna till att det är lättläst. Den andra är att Garay aldrig krånglar till det – varken i ord, abstraktion eller i meningsbyggnad. Meningarna lockar till eftertanke. Det är ovanligt och mycket bra.”
Bibliotekstjänst, Magnus Dahlerus

”En tindrande natthimmel innehåller ett antal kloka sanningar och enkla funderingar som är grundläggande och värdefulla att reflektera över. ”
Corren, Jakob Carlander

”Det som slår mig först är hur ovanlig boken är i sitt slag, hur olik den kommersiella världen den är. Den är långsam, utan reklam eller moderna input. Den tar dessutom sina ämnen på stort allvar. Man kan säga att den är pretentiös, men på ett sätt som en rak höger är när den får kontakt med ansiktet.”
Kultursidan, Carina Johansson

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.