Med öppen hand

Författare: Björn Gustavsson
Förlag: Megamanus 2014
Pris: 174 kr

Klicka här för att köpa boken…

Novellsamlingen ”Med öppen hand” rymmer alltifrån absurdistiska sagovärldar till psykologiska studier och samtidskritik. En av bokens personer är en ångestfylld pensionär som våndas i sin ensamhet; en annan är framgångsrik jurist på jakt efter nya EU-uppdrag. Alla bokens gestalter söker ett slags lycka – på olika sätt och med skiftande resultat.Här möter vi en hippieliknande Jesus som mitt i natten måste avbryta sitt glada uteliv därför att hans gamle pappa, Gud själv, kallar honom till sig. Här möter vidare en svensk statsminister som rådvill tvingas hantera en allvarlig börskrasch, en förläst doktorand, Fredrik Värn, vars hela värld faller i spillror när han träffar en bohemisk flicka, en diktare som får uppleva en nattlig drömvärld där allt tycks möjligt, och en upprorisk kyrkoherde som tolkar kristendomen långt mer radikalt än de flesta och som hellre riskerar sin anställning än att inte försöka förverkliga grundläggande begrepp som jämlikhet och broderskap…Bokens sjutton berättelser är skrivna i varierande tonarter, men det finns trådar som binder dem samman.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.