Bekännelsen

Bekännelsen
Utgiven 2019
Förlag: Venaröd förlag
Omslagsbild: Melker Garay
Pris: 209 kr

Klicka här för att köpa boken…

Bekännelsen är en berättelse om vanmakt och pennalism. Det handlar om anstaltspatienten Horace Rulfo som gör allt för att finna mening i tillvaron. Med hjälp av sina syner, språket och litteraturen försöker han uthärda livet på anstalten. Han drivs i sin ensamhet av en önskan om att få krama någon. Att få uppleva en annan människas kroppsvärme. Att få känna att han själv har ett värde som människa. Hans relation till doktorn har flera bottnar. Inför denne är han fullkomligt försvarslös. Det är en fråga om makt och maktmissbruk. Och om kamp och uppror.

”Författaren har en utomordentlig språklig uttrycksförmåga och en fin känsla för att beskriva filosofiska problem.”
MICHAEL NYHAGA, BIBLIOTEKSTJÄNST

”Rulfo är således en företrädesvis abstrakt figur med bedrägliga sinnen och det står från början klart att Melker Garay inte har skrivit någon realistisk skildring från ett mentalsjukhus utan en metaforisk filosofisk berättelse om människans existentiella ensamhet, där ingenting utom just själva ensamheten är självklar. Garays symboliska beskrivning av människans ofrånkomliga instängdhet poängterar dessa grymma villkor, där det aldrig går att få klarhet om verklighetens beskaffenhet.”
EVA STRÖM, SYDSVENSKAN

”Här finns inga märkvärdigheter men ett ohyggligt patos. Ibland når han såna höjder att man nästan tappar andan. Här ett utdrag — inledningen till ark 47: »Jag önskar att jag med ord kunde omfamna hela tillvaron. Att kunna levandegöra den sublimt lockande himlen som får profeten att tala om sitt dödsrike — paradiset. Att kunna gestalta den tomhet som likt en hungrande mask tränger in i allt som är friskt. Och att kunna använda mig av djärva metaforer för att åskådliggöra det som inte låter sig åskådliggöras.«”
JONAS THENTE, OPULENS

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.