Självmotsägelser

Författare: Cecilia Persson
Förlag: Ord & Kultur 2016
Pris: 50 kr (ord. pris 185 kr)

Klicka här för att köpa boken…

Poesi och prosa möts i en skön förening. Självmotsägelser är en diktad gestaltning av en kvinna och en man som inte delade synen på erfarenheternas innebörd.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.