Kvartetten: &, Eller, Om, Så

Klicka här för att köpa boken

Med Kvartetten återintroduceras Solvej Balle (f. 1962) i Sverige. Boken innehåller fyra korta prosaböcker som, även om de är skrivna under en period på närmare 25 år, har många likheter i kompositionen och grundprinciperna samt genom omtagningar, speglingar och motsättningar. Titlarna (&, Eller, Om och Så) är de ”logiska konstanter” som utgör grunden för logikens utsagor. Balle skapar mötesplatser mellan språkets sätt att sammanfoga och sönderdela världen på. Med en stilistiskt enkel men högkoncentrerad prosa laddar hon karaktärerna och tingen med både djup och höjd.

Om författaren:

Solvej Balle (1962) är flerfaldigt prisbe­lönt dansk författare. Debuterade 1986 med Lyrefugl och har utgivit ett tiotal titlar. Senast de två mikroböckerna Hvis och Så. Hennes roman Ifølge loven ut­ kom på svenska redan 1994 under titeln Enligt lagens bokstav.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.