Bläddra per

Pengar och pop

RESURSFÖRDELNING. ”För vart pengarna från det offentliga stödet till musikalisk verksamhet tar vägen är inte direkt ett mysterium värt att kalla på Sherlock Holmes för: Kulturrådet gillar helt enkelt jazz, klassisk – och folkmusik”, skriver Linda Bönström.

Prinsen av Sörmland

PORTRÄTT.  ”Han föddes i en orolig värld då andra världskriget skulle komma att omkullkasta många västerländska värderingar”, skriver Anne Adelstam om konstnären Ove Pihl.

Den stora tillbakagången

POLITIK. ”Orsaken till den ‘stora regression’ som världen nu genomgår är enligt bokens redaktör Heinrich Geiselberger de förändringar i synen på ekonomin och välfärdsstaten som ägde rum i slutet av 1970-talet”, skriver Jonas Elvander.

Konsten, ett nödvändigt gömställe från världen

UTSTÄLLNING. ”Jag drabbas av stark morandisaknad och rusar tillbaka in på utställningen för att låta vaserna absorbera världsångesten och i sin otroliga enkelhet och intensitet, tillintetgöra den för en kort stund”, skriver David Zimmerman.

Var känner vi oss hemma?

GLOBALISERING. Den brittiske journalisten David Goodhart delar i sin senaste bok The Road to Somewhere upp mänskligheten i två kategorier: ”anywheres”, de som trivs varsomhelst, och ”somewheres”, de som helst vill bo nära sin mor. ”Varsomhelstarna”, eller den globaliseringsvänliga övre medelklassen om man så vill,

Prenumerera gratis
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Instagram
RSS